województwo: Dolny Śląsk
źródło: komunikat prasowy

stypendia

Aż 7000 zł stypendium na pierwszy rok studiów mogą zdobić tegoroczni maturzyści z Dolnego Śląska, którzy uzyskają rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM). Ruszył właśnie nabór wniosków o rekomendację, który potrwa do 2 sierpnia 2021.


Stypendia Pomostowe, wspierające młodzież z małych miejscowości w przetrwaniu pierwszego roku studiów, przyznaje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Dzięki rekomendacji jej dolnośląskiego partnera – Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) - młodzi Dolnoślązacy mogą wziąć udział w XX edycji konkursu stypendialnego i skorzystać z tego wsparcia.
W roku akademickim 2021/2022 każde stypendium wyniesie aż 7000 zł rocznie; o 2000 zł więcej niż w latach ubiegłych. Stypendium wypłacane będzie w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Warunkiem otrzymania stypendium jest minimum 100 punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra oraz pochodzenie z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowe kryterium stanowi dochód na członka rodziny.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/pomost FEM przyjmuje wnioski o rekomendacje do 2 sierpnia 2021.
Kandydaci, po uzyskaniu rekomendacji FEM będą uprawnieni do złożenia prostej aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 16 sierpnia 2021 na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/
Fundacja Edukacji Międzynarodowej finansuje 25% wartości każdego stypendium, m.in. z dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "zDolny Śląsk". 75% stypendiów pomostowych finansowane jest natomiast przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości ze środków Partnerów Strategicznych: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego oraz Partnera Głównego - Fundacji Wspomagania Wsi.