województwo: Dolny Śląsk
źródło: komunikat prasowy

 itd

Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wzięli pod lupę pojazdy ciężarowe przewożące materiały sypkie ulicami Siechnic. Wszystkie były realizowane z naruszeniem przepisów transportowych.

W środę (11 sierpnia) inspektorzy wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego przy wykorzystaniu mobilnej linii diagnostycznej oraz motocykli prowadzili kontrolne w Siechnicach. Zatrzymano 4 wywrotki. We wszystkich ładunek sypki nie był zabezpieczony plandeką. Samochody skierowane zostały do punktu kontrolnego z wagą przy ul. Średzkiej we Wrocławiu. Jedna z kontrolowanych ciężarówek znacznie przekraczała dopuszczalną masę całkowitą. Pojazd wraz z ładunkiem ważył 39,80t, czyli prawie o 8 ton więcej od przepisowej normy. Za duży był również nacisk osi napędowej - o blisko 7 ton. Dwoma z kontrolowanych pojazdów przewożono odpady pochodzące z inwestycji budowlanej. Pojazdy nie były oznakowane wymaganą tablicą „ODPAD” z przodu pojazdu. Dodatkowo z silnika jednej z wywrotek wyciekały płyny eksploatacyjne, zastrzeżenia budził stan opon i oświetlenia. Zatrzymano jej dowód rejestracyjny. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi. Wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne. Kontrole przeprowadzono po skargach, które wpłynęły od władz Siechnic.