województwo: Dolny Śląsk
źródło: komunikat prasowy

Dolny ŚląskWarsztaty, wycieczki, a także dodatkowa pomoc psychologiczna – samorząd województwa chce pomóc uczniom dolnośląskich podstawówek w powrocie do normalnego funkcjonowania po okresie pandemii. Szczegóły nowego programu, finansowanego dzięki funduszom unijnym, przedstawili dziś marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

- W ostatnich miesiącach dzieci nie miały osobistego kontaktu ze szkołą, rówieśnikami i nauczycielami, dlatego tym programem chcemy im to w pewien sposób wynagrodzić. Jestem przekonany, że to wsparcie finansowe pomoże w przygotowaniu ciekawej oferty edukacyjnej dla naszych najmłodszych. W ten sposób zadbamy także o kształtowanie i wzmacnianie tożsamości regionalnej, ponieważ planujemy zaangażować we wspólne działania nasze jednostki kultury – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Przedstawiony dziś projekt dotyczyć będzie wszystkich szkół podstawowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 7 lipca, a sporządzić taki wniosek będzie mógł organ prowadzący daną szkołę. Całkowita wartość projektu to aż 25 milionów złotych, a pieniądze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Głównym celem działań jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w zmniejszaniu negatywnych skutków pandemii koronawirusa, które zaistniały z powodu zamknięcia szkół i ograniczeń wprowadzonych w codziennym życiu ze względów bezpieczeństwa. Dzięki dofinansowaniu szkoły będą mogły zorganizować swoim uczniom dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, takie jak kółka zainteresowań, warsztaty i laboratoria, czy wreszcie wycieczki pozaszkolne. Niezwykle ważnym elementem jest też finansowanie wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnych zajęć z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

W projekt planowane jest zaangażowanie podlegających samorządowi województwa instytucji kultury, które przygotują na ten cel specjalną ofertę dla młodzieży, a także samorządowego przewoźnika – Kolei Dolnośląskich, dzięki którym możliwe będzie zorganizowanie przejazdów w ciekawe miejsca w regionie.

- Po wielu miesiącach izolacji musimy zmierzyć się z wyzwaniem powrotu dzieci do szkół. Ostatni czas nie sprzyjał efektywności pracy, a także tak ważnym w rozwoju kontaktom interpersonalnym, dlatego chcemy pomóc we wzbogaceniu oferty edukacyjnej, a także niezwykle istotnego w obecnej sytuacji wsparcia psychologicznego najmłodszych - dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski z Prawa i Sprawiedliwości.